เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

10.00 - 20.00 น.

เราช่วยคุณได้

@letourisme

Travel License : 11/11051

หน้าแรก

/

เรือสำราญ

/

ล่องเรือ Costa Toscana เรือหรูลำใหม่ เที่ยวตะวันออกกลาง ดูไบ อาบูดาบี โดฮา มัสกัด 8วัน 7คืน

ล่องเรือ Costa Toscana เรือหรูลำใหม่ เที่ยวตะวันออกกลาง ดูไบ อาบูดาบี โดฮา มัสกัด 8วัน 7คืน

ล่องเรือ Costa Toscana เรือหรูลำใหม่ เที่ยวตะวันออกกลาง ดูไบ อาบูดาบี โดฮา มัสกัด 8วัน 7คืน

Costa Toscana เรือหรูลำใหม่ เที่ยวตะวันออกกลาง ดูไบ อาบูดาบี โดฮา มัสกัด (UAE-QATAR,OMAN) รวม กิจกรรม อาหารทุกมื้อบนเรือสำราญ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กาตาร์ โอมาน

รหัสทัวร์

CRU_0172

ประเภท

ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

กำหนดการเดินทาง

16 ธ.ค. 66 - 02 มี.ค. 67

จำนวนวัน

8วัน 7คืน

ราคาเริ่มต้น

24,900 บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Costa Toscana

Costa Toscana

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ประเภทห้องพัก

พักห้องละ 2 ท่าน

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

เด็กทารก

พักเดี่ยว

24 ก.พ. 67 - 02 มี.ค. 67

ประเภทห้องพัก

Inside cabin

พักห้องละ 2 ท่าน

26,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

Outside cabin

พักห้องละ 2 ท่าน

32,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

Balcony cabin

พักห้องละ 2 ท่าน

36,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

02 มี.ค. 67 - 09 มี.ค. 67

ประเภทห้องพัก

Inside cabin

พักห้องละ 2 ท่าน

30,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

Outside cabin

พักห้องละ 2 ท่าน

34,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

Balcony cabin

พักห้องละ 2 ท่าน

39,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

รายละเอียดและเวลาเดินทางเรือ

กำหนดการเดินทาง

ลำดับ

วัน

วันที่

ท่าเรือ

เวลาเรือถึง

เวลาเรือออก

ลำดับ : 1

วัน : SAT

วันที่ : -

ท่าเรือ : Dubai (United Arab Emirates)

เวลาเรือถึง : -

เวลาเรือออก : -

ลำดับ : 2

วัน : SUN

วันที่ : -

ท่าเรือ : Dubai (United Arab Emirates)

เวลาเรือถึง : Emback

เวลาเรือออก : 23.59

ลำดับ : 3

วัน : MON

วันที่ : -

ท่าเรือ : Abu Dubai (United Arab Emirates)

เวลาเรือถึง : 09.00

เวลาเรือออก : 23.59

ลำดับ : 4

วัน : TUE

วันที่ : -

ท่าเรือ : Doha (Qatar)

เวลาเรือถึง : 14.00

เวลาเรือออก : 22.00

ลำดับ : 5

วัน : WED

วันที่ : -

ท่าเรือ : Cruising

เวลาเรือถึง : -

เวลาเรือออก : -

ลำดับ : 6

วัน : THU

วันที่ : -

ท่าเรือ : Muscat

เวลาเรือถึง : 07.00

เวลาเรือออก : 17.00

ลำดับ : 7

วัน : FRI

วันที่ : -

ท่าเรือ : Dubai (United Arab Emirates)

เวลาเรือถึง : 13.00

เวลาเรือออก : -

ลำดับ : 8

วัน : SAT

วันที่ : -

ท่าเรือ : Dubai (United Arab Emirates)

เวลาเรือถึง : -

เวลาเรือออก : -

เส้นทางเดินเรือ

เส้นทางเดินเรือ
ข้อตกลงและเงื่อนไข

อัตรานี้รวม

- ห้องพักบนเรือ ห้องพักคู่รวม 7คืน (พัก2ท่านต่อห้อง) , อาหารทุกมื้อบนเรือ (ยกเว้นอาหารพิเศษ)

- ภาษีท่าเรือ

อัตรานี้ไม่รวม

- ค่าตั๋วเครื่องบินเส้นทางระหว่างแระเทศ

- ค่าประกันการเดินทาง (Travel Insurance)

- ค่าทริปบนเรือ ผู้ใหญ่ท่านละ EUR 77.00/เด็กอายุ 12-04 ปี EUR 38.5/เด็กอายุน้อยกว่า 4ปี ฟรี *ชำระบนเรือ*

- วีซ่า UAE Cruise multiple Visa ($136.00)

- ค่าเครื่องดื่ม , Internernet Package on board , ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ,ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ,ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

จำนวนผู้เข้าชม 20 ครั้ง