เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

10.00 - 20.00 น.

เราช่วยคุณได้

@letourisme

Travel License : 11/11051

หน้าแรก

/

เรือสำราญ

/

ล่องเรือสำราญ สิงคโปร์ น่านน้ำสากล Super คุ้ม SIN HISESA SIN 3วัน 2คืน

ล่องเรือสำราญ สิงคโปร์ น่านน้ำสากล Super คุ้ม SIN HISESA SIN 3วัน 2คืน

ล่องเรือสำราญ สิงคโปร์ น่านน้ำสากล Super คุ้ม SIN HISESA SIN 3วัน 2คืน

ล่องเรือสำราญ Genting Dream มารีน่า เบย์ ครูซ เซ็นเตอร์ ล่องน่านน้ำสากล

รหัสทัวร์

CRU_0173

ประเภท

ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

กำหนดการเดินทาง

01 ธ.ค. 66 - 26 เม.ย. 67

จำนวนวัน

3วัน 2คืน

ราคาเริ่มต้น

11,500 บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Genting Dream

Genting Dream

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ประเภทห้องพัก

พักห้องละ 2 ท่าน

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

เด็กทารก

พักเดี่ยว

19 เม.ย. 67 - 21 เม.ย. 67

ประเภทห้องพัก

Inside Staterroom

พักห้องละ 2 ท่าน

11,500

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

7,500

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

Oceanview Stateroom

พักห้องละ 2 ท่าน

13,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

8,500

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

Balcony Stateroom

พักห้องละ 2 ท่าน

19,500

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

11,500

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

Balcony Deluxe Staterroom

พักห้องละ 2 ท่าน

20,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

12,500

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

26 เม.ย. 67 - 28 เม.ย. 67

ประเภทห้องพัก

Inside Staterroom

พักห้องละ 2 ท่าน

11,500

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

7,500

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

Oceanview Stateroom

พักห้องละ 2 ท่าน

13,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

8,500

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

Balcony Stateroom

พักห้องละ 2 ท่าน

19,500

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

11,500

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

Balcony Deluxe Staterroom

พักห้องละ 2 ท่าน

20,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

12,500

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

รายละเอียดและเวลาเดินทางเรือ

กำหนดการเดินทาง

ลำดับ

วัน

วันที่

ท่าเรือ

เวลาเรือถึง

เวลาเรือออก

ลำดับ : 1

วัน : FRI

วันที่ : -

ท่าเรือ : Singapore

เวลาเรือถึง : -

เวลาเรือออก : 8PM

ลำดับ : 2

วัน : SAT

วันที่ : -

ท่าเรือ : High Seas

เวลาเรือถึง : -

เวลาเรือออก : -

ลำดับ : 3

วัน : SUN

วันที่ : -

ท่าเรือ : Singapore

เวลาเรือถึง : 11AM

เวลาเรือออก : -

ข้อตกลงและเงื่อนไข

อัตรานี้รวม

- ห้องพักบนเรือสำราญ 2 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทำการชำระเงิน)

- อาหารบนเรือสำราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ

- ค่าภาษีท่าเรือ

อัตรานี้ไม่รวม

- ค่าทิปส์ SGD 22 /คน/คืน สำหรับห้อง Inside, Oceanview, Balcony และ SGD 26 /คน/คืน สำหรับห้อง Suite หรือสูงขึ้นไป

- ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ สิงคโปร์

- ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion)

- อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ

- ค่าแพคเกจเครื่องดื่มบนเรือสำราญ / ค่า WIFI

- ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

จำนวนผู้เข้าชม 32 ครั้ง