เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

10.00 - 20.00 น.

เราช่วยคุณได้

@letourisme

Travel License : 11/11051

หน้าแรก

/

ทัวร์เกาหลี

/

ทัวร์เกาหลี Seoul Busan Blossom 6วัน 4คืน (7C)

ทัวร์เกาหลี Seoul Busan Blossom 6วัน 4คืน (7C)

ทัวร์เกาหลี Seoul Busan Blossom 6วัน 4คืน (7C)

วัดบงอึนซา Coex Mall คลองชองกเยชอน เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเอง เดินทางโซล ปูซาน โดยรถไฟความเร็วสูง KTX/SRTสะพานควังอันรี ชายหาดแฮอุนแด ตลาดแฮอุนแดไนท์มาร์เก็ต โบสถ์คริสต์จุกซอง วัดแฮดง ยงกุงซา ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง รถรางแคปซูลบลูไลน์แฮอุนแด เอเปค นูรีมารู ศูนย์แสดงชุดเครื่องนอนSESA LIVING ศูนย์เครื่องอำอางค์เมืองปูซาน ล็อตเต้ดิวตี้ฟรีปูซาน ตลาดวอล์คกิ้งสตรีทนัมโพดง ตลาดปลาจากัลชิ หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน

รหัสทัวร์

KR_7C00112

ประเทศ

เกาหลี

กำหนดการเดินทาง

01 มี.ค. 67 - 29 มิ.ย. 67

จำนวนวัน

6วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

15,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Jeju Air

เม.ย. 67

20,499฿

01-06

20,999฿

02-07

20,999฿

03-08

20,999฿

04-09

20,499฿

05-10

19,999฿

06-11

19,999฿

07-12

19,999฿

08-13

20,499฿

09-14

20,999฿

10-15

22,999฿

11-16

24,999฿

12-17

22,999฿

13-18

20,999฿

14-19

16,999฿

15-20

19,999฿

16-21

18,999฿

17-22

18,999฿

18-23

18,999฿

19-24

18,499฿

20-25

17,999฿

21-26

18,499฿

22-27

18,999฿

23-28

18,999฿

24-29

18,999฿

25-30

19,999฿

26-01พ.ค.

19,999฿

27-02พ.ค.

19,999฿

28-03พ.ค.

19,999฿

29-04พ.ค.

20,999฿

30-05พ.ค.

พ.ค. 67

21,999฿

01-06

21,999฿

02-07

21,999฿

03-08

19,999฿

04-09

18,999฿

05-10

19,999฿

06-11

18,999฿

07-12

18,999฿

08-13

18,999฿

09-14

18,499฿

10-15

17,999฿

11-16

17,499฿

12-17

17,499฿

13-18

17,999฿

14-19

17,999฿

15-20

17,999฿

16-21

17,999฿

17-22

17,499฿

18-23

16,999฿

19-24

17,499฿

20-25

17,999฿

21-26

17,999฿

22-27

17,999฿

23-28

17,999฿

24-29

17,499฿

25-30

16,999฿

26-31

17,999฿

27-01มิ.ย.

18,999฿

28-02มิ.ย.

19,999฿

29-03มิ.ย.

19,999฿

30-04มิ.ย.

19,999฿

31-05มิ.ย.

มิ.ย. 67

18,999฿

01-06

18,999฿

02-07

16,999฿

03-08

16,999฿

04-09

16,999฿

05-10

16,999฿

06-11

16,999฿

07-12

16,499฿

08-13

15,999฿

09-14

16,499฿

10-15

16,999฿

11-16

16,999฿

12-17

16,999฿

13-18

16,999฿

14-19

16,499฿

15-20

15,999฿

16-21

16,499฿

17-22

16,999฿

18-23

16,999฿

19-24

16,999฿

20-25

16,999฿

21-26

16,499฿

22-27

15,999฿

23-28

16,499฿

24-29

16,999฿

25-30

16,999฿

26-01ก.ค.

16,999฿

27-02ก.ค.

16,999฿

28-03ก.ค.

16,499฿

29-04ก.ค.

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

14 เม.ย. 67 - 19 เม.ย. 67

20,999

-

-

11,000

5,000

11,000

20

15 เม.ย. 67 - 20 เม.ย. 67

16,999

-

-

11,000

5,000

11,000

20

16 เม.ย. 67 - 21 เม.ย. 67

19,999

-

-

11,000

5,000

11,000

20

17 เม.ย. 67 - 22 เม.ย. 67

18,999

-

-

11,000

5,000

11,000

20

18 เม.ย. 67 - 23 เม.ย. 67

18,999

-

-

11,000

5,000

11,000

20

19 เม.ย. 67 - 24 เม.ย. 67

18,999

-

-

11,000

5,000

11,000

20

20 เม.ย. 67 - 25 เม.ย. 67

18,499

-

-

11,000

5,000

11,000

20

21 เม.ย. 67 - 26 เม.ย. 67

17,999

-

-

11,000

5,000

11,000

20

22 เม.ย. 67 - 27 เม.ย. 67

18,499

-

-

11,000

5,000

11,000

20

23 เม.ย. 67 - 28 เม.ย. 67

18,999

-

-

11,000

5,000

11,000

20

24 เม.ย. 67 - 29 เม.ย. 67

18,999

-

-

11,000

5,000

11,000

20

25 เม.ย. 67 - 30 เม.ย. 67

18,999

-

-

11,000

5,000

11,000

20

26 เม.ย. 67 - 01 พ.ค. 67

19,999

-

-

11,000

5,000

11,000

20

27 เม.ย. 67 - 02 พ.ค. 67

19,999

-

-

11,000

5,000

11,000

20

28 เม.ย. 67 - 03 พ.ค. 67

19,999

-

-

11,000

5,000

11,000

20

29 เม.ย. 67 - 04 พ.ค. 67

19,999

-

-

11,000

5,000

11,000

20

30 เม.ย. 67 - 05 พ.ค. 67

20,999

-

-

11,000

5,000

11,000

20

01 พ.ค. 67 - 06 พ.ค. 67

21,999

-

-

11,000

5,000

11,000

20

02 พ.ค. 67 - 07 พ.ค. 67

21,999

-

-

11,000

5,000

11,000

20

03 พ.ค. 67 - 08 พ.ค. 67

21,999

-

-

11,000

5,000

11,000

20

04 พ.ค. 67 - 09 พ.ค. 67

19,999

-

-

11,000

5,000

11,000

20

05 พ.ค. 67 - 10 พ.ค. 67

18,999

-

-

11,000

5,000

11,000

20

06 พ.ค. 67 - 11 พ.ค. 67

19,999

-

-

11,000

5,000

11,000

20

07 พ.ค. 67 - 12 พ.ค. 67

18,999

-

-

11,000

5,000

11,000

20

08 พ.ค. 67 - 13 พ.ค. 67

18,999

-

-

11,000

5,000

11,000

20

09 พ.ค. 67 - 14 พ.ค. 67

18,999

-

-

11,000

5,000

11,000

20

10 พ.ค. 67 - 15 พ.ค. 67

18,499

-

-

11,000

5,000

11,000

20

11 พ.ค. 67 - 16 พ.ค. 67

17,999

-

-

11,000

5,000

11,000

20

12 พ.ค. 67 - 17 พ.ค. 67

17,499

-

-

11,000

5,000

11,000

20

13 พ.ค. 67 - 18 พ.ค. 67

17,499

-

-

11,000

5,000

11,000

20

14 พ.ค. 67 - 19 พ.ค. 67

17,999

-

-

11,000

5,000

11,000

20

15 พ.ค. 67 - 20 พ.ค. 67

17,999

-

-

11,000

5,000

11,000

20

16 พ.ค. 67 - 21 พ.ค. 67

17,999

-

-

11,000

5,000

11,000

20

17 พ.ค. 67 - 22 พ.ค. 67

17,999

-

-

11,000

5,000

11,000

20

18 พ.ค. 67 - 23 พ.ค. 67

17,499

-

-

11,000

5,000

11,000

20

19 พ.ค. 67 - 24 พ.ค. 67

16,999

-

-

11,000

5,000

11,000

20

20 พ.ค. 67 - 25 พ.ค. 67

17,499

-

-

11,000

5,000

11,000

20

21 พ.ค. 67 - 26 พ.ค. 67

17,999

-

-

11,000

5,000

11,000

20

22 พ.ค. 67 - 27 พ.ค. 67

17,999

-

-

11,000

5,000

11,000

20

23 พ.ค. 67 - 28 พ.ค. 67

17,999

-

-

11,000

5,000

11,000

20

24 พ.ค. 67 - 29 พ.ค. 67

17,999

-

-

11,000

5,000

11,000

20

25 พ.ค. 67 - 30 พ.ค. 67

17,499

-

-

11,000

5,000

11,000

20

26 พ.ค. 67 - 31 พ.ค. 67

16,999

-

-

11,000

5,000

11,000

20

27 พ.ค. 67 - 01 มิ.ย. 67

17,999

-

-

11,000

5,000

11,000

20

28 พ.ค. 67 - 02 มิ.ย. 67

18,999

-

-

11,000

5,000

11,000

20

29 พ.ค. 67 - 03 มิ.ย. 67

19,999

-

-

11,000

5,000

11,000

20

30 พ.ค. 67 - 04 มิ.ย. 67

19,999

-

-

11,000

5,000

11,000

20

31 พ.ค. 67 - 05 มิ.ย. 67

19,999

-

-

11,000

5,000

11,000

20

01 มิ.ย. 67 - 06 มิ.ย. 67

18,999

-

-

11,000

5,000

11,000

20

02 มิ.ย. 67 - 07 มิ.ย. 67

18,999

-

-

11,000

5,000

11,000

20

03 มิ.ย. 67 - 08 มิ.ย. 67

16,999

-

-

11,000

5,000

11,000

20

04 มิ.ย. 67 - 09 มิ.ย. 67

16,999

-

-

11,000

5,000

11,000

20

05 มิ.ย. 67 - 10 มิ.ย. 67

16,999

-

-

11,000

5,000

11,000

20

06 มิ.ย. 67 - 11 มิ.ย. 67

16,999

-

-

11,000

5,000

11,000

20

07 มิ.ย. 67 - 12 มิ.ย. 67

16,999

-

-

11,000

5,000

11,000

20

08 มิ.ย. 67 - 13 มิ.ย. 67

16,499

-

-

11,000

5,000

11,000

20

09 มิ.ย. 67 - 14 มิ.ย. 67

15,999

-

-

11,000

5,000

11,000

20

10 มิ.ย. 67 - 15 มิ.ย. 67

16,499

-

-

11,000

5,000

11,000

20

11 มิ.ย. 67 - 16 มิ.ย. 67

16,999

-

-

11,000

5,000

11,000

20

12 มิ.ย. 67 - 17 มิ.ย. 67

16,999

-

-

11,000

5,000

11,000

20

13 มิ.ย. 67 - 18 มิ.ย. 67

16,999

-

-

11,000

5,000

11,000

20

14 มิ.ย. 67 - 19 มิ.ย. 67

16,999

-

-

11,000

5,000

11,000

20

15 มิ.ย. 67 - 20 มิ.ย. 67

16,499

-

-

11,000

5,000

11,000

20

16 มิ.ย. 67 - 21 มิ.ย. 67

15,999

-

-

11,000

5,000

11,000

20

17 มิ.ย. 67 - 22 มิ.ย. 67

16,499

-

-

11,000

5,000

11,000

20

18 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67

16,999

-

-

11,000

5,000

11,000

20

19 มิ.ย. 67 - 24 มิ.ย. 67

16,999

-

-

11,000

5,000

11,000

20

20 มิ.ย. 67 - 25 มิ.ย. 67

16,999

-

-

11,000

5,000

11,000

20

21 มิ.ย. 67 - 26 มิ.ย. 67

16,999

-

-

11,000

5,000

11,000

20

22 มิ.ย. 67 - 27 มิ.ย. 67

16,499

-

-

11,000

5,000

11,000

20

23 มิ.ย. 67 - 28 มิ.ย. 67

15,999

-

-

11,000

5,000

11,000

20

24 มิ.ย. 67 - 29 มิ.ย. 67

16,499

-

-

11,000

5,000

11,000

20

25 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67

16,999

-

-

11,000

5,000

11,000

20

26 มิ.ย. 67 - 01 ก.ค. 67

16,999

-

-

11,000

5,000

11,000

20

27 มิ.ย. 67 - 02 ก.ค. 67

16,999

-

-

11,000

5,000

11,000

20

28 มิ.ย. 67 - 03 ก.ค. 67

16,999

-

-

11,000

5,000

11,000

20

29 มิ.ย. 67 - 04 ก.ค. 67

16,499

-

-

11,000

5,000

11,000

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ

Day : 2

Coex Mall

Day : 3

เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเองเต็มวัน (SEOUL CITY SELF TOUR)

Day : 4

เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเอง (ครึ่งวัน) - เดินทางโซล - ปูซาน โดยรถไฟความเร็วสูง KTX/SRT – หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - ชายหาดแฮอุนแด - ตลาดแฮอุนแดไนท์มาร์เก็ต

Day : 5

โบสถ์คริสต์จุกซอง - วัดแฮดง ยงกุงซา - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - รถรางแคปซูลบลูไลน์แฮอุนแด - เอเปค นูรีมารู

Day : 6

ศูนย์แสดงชุดเครื่องนอนSESA LIVING - ศูนย์เครื่องอำอางค์เมืองปูซาน - ล็อตเต้ดิวตี้ฟรีปูซาน - ตลาดวอล์คกิ้งสตรีทนัมโพดง - ตลาดปลาจากัลชิ - ผลไม้ หรือ ดอกไม้ ตามฤดูกาล ณ เมืองปูซาน - สนามบินสุวรรณภูมิ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว

     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด

             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน  
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
             -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน

          กรณีมีสลิปหลักฐานการโอน
             -  ส่งรูปสลิปการโอนเงินแจ้งทาง Line Official ของบริษัทไอดี @letourisme

             กรณีมีไม่มีหลักฐานการโอน
             -  จำนวนเงินที่ชำระ
             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน 
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
             - แจ้งช่องทางที่ทำรายการโอนเข้ามา เช่น โอนผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร, ผ่านโมบายแบงค์กิ้ง , ผ่านตู้ ATM เป็นต้น

จำนวนผู้เข้าชม 13 ครั้ง