เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

10.00 - 20.00 น.

เราช่วยคุณได้

@letourisme

Travel License : 11/11051

หน้าแรก

/

ทัวร์ตุรกี

/

ทัวร์ตุรกี Turkiye Troy 8วัน 6คืน (TK)

ทัวร์ตุรกี Turkiye Troy 8วัน 6คืน (TK)

ทัวร์ตุรกี Turkiye Troy 8วัน 6คืน (TK)

เมืองคัปปาโดเกีย พิพิธภัณฑ์เกอเรเม่ นครใต้ดินไคมัคลี Pigeon Valley Uchisar Valley Belly Dance Caravansarine พิพิธภัณฑ์เมฟลานา ปราสาทปุยฝ้าย เมืองโบราณเอฟฟิซุส ห้องสมุดของเซลซุส วิหารจักรพรรดิเฮเดรียน โรงละคร Great Theatre เมืองชานัคคาเล่ ม้าไม้เมืองทรอย สไปรซ์ มาร์เก็ต สุเหร่าสีน้ำเงิน ฮิปโปโดรม ทักซิมสเเควร์ พระราชวังโดมาบาเช่

รหัสทัวร์

TR_TK00237

ประเทศ

ตุรกี

กำหนดการเดินทาง

08 มิ.ย. 67 - 16 พ.ย. 67

จำนวนวัน

8วัน 6คืน

ราคาเริ่มต้น

53,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Turkish Airlines

มิ.ย. 67

53,900฿

08-15

55,900฿

22-29

ส.ค. 67

57,900฿

10-17

ก.ย. 67

54,900฿

22-29

54,900฿

28-05ต.ค.

ต.ค. 67

54,900฿

06-13

54,900฿

19-26

54,900฿

26-02พ.ย.

พ.ย. 67

54,900฿

16-23

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

08 มิ.ย. 67 - 15 มิ.ย. 67

53,900

-

-

12,000

-

28,900

15

22 มิ.ย. 67 - 29 มิ.ย. 67

55,900

-

-

12,000

-

28,900

15

10 ส.ค. 67 - 17 ส.ค. 67

57,900

-

-

12,000

-

28,900

15

22 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67

54,900

-

-

12,000

-

28,900

15

28 ก.ย. 67 - 05 ต.ค. 67

54,900

-

-

12,000

-

28,900

15

06 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67

54,900

-

-

12,000

-

28,900

15

19 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67

54,900

-

-

12,000

-

28,900

15

26 ต.ค. 67 - 02 พ.ย. 67

54,900

-

-

12,000

-

28,900

15

16 พ.ย. 67 - 23 พ.ย. 67

54,900

-

-

12,000

-

28,900

15

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินสุวรรณภูมิ - อิสตันบูล - คัปปาโดเกีย

Day : 2

เมืองคัปปาโดเกีย

Day : 3

เมืองคัปปาโดเกีย - เมืองคอนย่า

Day : 4

เมืองคอนย่า - เมืองปามุคคาเล่ - เมืองคูซาดาซึ

Day : 5

เมืองคูซาดาซึ - เมืองอิซมีร – เมืองชานัคคาเล่

Day : 6

เมืองชานัคคาเล่ - กรุงอิสตันบูล

Day : 7

กรุงอิสตันบูล

Day : 8

กรุงเทพมหานคร

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว

     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด

             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน  
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
             -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน

          กรณีมีสลิปหลักฐานการโอน
             -  ส่งรูปสลิปการโอนเงินแจ้งทาง Line Official ของบริษัทไอดี @letourisme

             กรณีมีไม่มีหลักฐานการโอน
             -  จำนวนเงินที่ชำระ
             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน 
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
             - แจ้งช่องทางที่ทำรายการโอนเข้ามา เช่น โอนผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร, ผ่านโมบายแบงค์กิ้ง , ผ่านตู้ ATM เป็นต้น

จำนวนผู้เข้าชม 12 ครั้ง