เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

10.00 - 20.00 น.

เราช่วยคุณได้

@letourisme

Travel License : 11/11051

หน้าแรก

/

ทัวร์ยุโรปตะวันออก

/

ทัวร์ยุโรปตะวันออก EAST EUROPE WINTER ROMANCE 9วัน 6คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออก EAST EUROPE WINTER ROMANCE 9วัน 6คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออก EAST EUROPE WINTER ROMANCE 9วัน 6คืน

เที่ยวยุโรปตะวันออก EAST EUROPE WINTER ROMANCE 9วัน 6คืน พระราชวังเชินบรุนน์ พระราชวังฮอฟเบิร์ก โรงโอเปร่า ช้อปปิ้งถนนคาร์นท์เนอร์ PARNDOLF OUTLET บูดาเปสต์ CASTLE HILL HEROES’ SQUARE โบสถ์แมทเธียส ล่องแม่น้ำดานูบ เมืองบาติสลาวา ปราสาทบราติสลาวา โบสถ์เซนต์เอลิซาเบธ มหาวิหารเซนต์มาร์ติน สะพานชาร์ล นาฬิกาดาราศาสตร์ กรุงปราก ปราสาทแห่งปราก มหาวิหารเซนต์วิตุส ปราสาทครุมลอฟ ฮัลสตัท ชาลซ์บูร์ก สวนมิราเบล บ้านโมสาร์ท ปราสาทนอยชวานสไตน์ พระราชวังเรสซิเดนซ์ มาเรียนพลาตซ์

รหัสทัวร์

EU_EY00026

ประเทศ

ยุโรปตะวันออก

กำหนดการเดินทาง

25 ม.ค. 67 - 21 เม.ย. 67

จำนวนวัน

9วัน 6คืน

ราคาเริ่มต้น

74,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Etihad Airways

ก.พ. 67

74,999฿

09-17

74,999฿

27-06มี.ค.

มี.ค. 67

74,999฿

07-15

74,999฿

26-03เม.ย.

เม.ย. 67

79,999฿

07-15

79,999฿

09-17

79,999฿

14-22

76,999฿

21-29

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

27 ก.พ. 67 - 06 มี.ค. 67

74,999

74,999

72,999

15,000

10,000

48,999

30

07 มี.ค. 67 - 15 มี.ค. 67

74,999

74,999

72,999

15,000

10,000

48,999

30

26 มี.ค. 67 - 03 เม.ย. 67

74,999

74,999

72,999

15,000

10,000

48,999

30

07 เม.ย. 67 - 15 เม.ย. 67

79,999

79,999

77,999

17,000

10,000

53,999

30

09 เม.ย. 67 - 17 เม.ย. 67

79,999

79,999

77,999

17,000

10,000

53,999

30

14 เม.ย. 67 - 22 เม.ย. 67

79,999

79,999

77,999

17,000

10,000

53,999

30

21 เม.ย. 67 - 29 เม.ย. 67

76,999

76,999

74,999

15,000

10,000

50,999

30

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

Day : 2

อาบูดาบี – เวียนนา(ออสเตรีย) – พระราชวังเชินบรุนน์ – พระราชวังฮอฟเบิร์ก – โรงโอเปร่า – ช้อปปิ้งถนนคาร์นท์เนอร์

Day : 3

PARNDOLF OUTLET – บูดาเปสต์ – CASTLE HILL – HEROES’ SQUARE – โบสถ์แมทเธียส – ล่องแม่น้ำดานูบ

Day : 4

เมืองบาติสลาวา – ปราสาทบราติสลาวา – โบสถ์เซนต์เอลิซาเบธ – มหาวิหารเซนต์มาร์ติน – สะพานชาร์ล – นาฬิกาดาราศาสตร์ – กรุงปราก

Day : 5

ปราสาทแห่งปราก – มหาวิหารเซนต์วิตุส – ปราสาทครุมลอฟ

Day : 6

ฮัลสตัท – ชาลซ์บูร์ก – สวนมิราเบล – บ้านโมสาร์ท – มิวนิค

Day : 7

ปราสาทนอยชวานสไตน์ – พระราชวังเรสซิเดนซ์ – มาเรียนพลาตซ์

Day : 8

สนามบินมิวนิค – อาบูดาบี

Day : 9

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว

     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด

             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน  
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
             -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน

          กรณีมีสลิปหลักฐานการโอน
             -  ส่งรูปสลิปการโอนเงินแจ้งทาง Line Official ของบริษัทไอดี @letourisme

             กรณีมีไม่มีหลักฐานการโอน
             -  จำนวนเงินที่ชำระ
             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน 
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
             - แจ้งช่องทางที่ทำรายการโอนเข้ามา เช่น โอนผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร, ผ่านโมบายแบงค์กิ้ง , ผ่านตู้ ATM เป็นต้น

จำนวนผู้เข้าชม 14 ครั้ง