เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

10.00 - 20.00 น.

เราช่วยคุณได้

@letourisme

Travel License : 11/11051

หน้าแรก

/

ทัวร์เกาหลี

/

ทัวร์เกาหลี KOREA BLOOMING BLESS 5วัน 3คืน 7C

ทัวร์เกาหลี KOREA BLOOMING BLESS 5วัน 3คืน 7C

ทัวร์เกาหลี KOREA BLOOMING BLESS 5วัน 3คืน 7C

เที่ยวเกาหลี หมู่บ้านวัฒนธรรมอึนพยอง สวนป่าแห่งโซล Dior Café ทะเลสาบซอกชน เอเวอร์แลนด์ธีมปาร์ค วัดวาวูจองซา ศูนย์เวชสำอาง พระราชวังชางด๊อกกุง ศูนย์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ถนนยออิโด (เทศกาลดอกพ็อดกดบาน) ศูนย์น้ำมันสนแดง ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย ใส่ชุดฮันบก ศูนย์แอเมทิสต์ ฮงแดช้อปปิ้งสตรีท

รหัสทัวร์

KR_7C00108

ประเทศ

เกาหลี

กำหนดการเดินทาง

17 มี.ค. 67 - 31 พ.ค. 67

จำนวนวัน

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

15,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Jeju Air

เม.ย. 67

18,900฿

01-05

18,900฿

02-06

19,900฿

03-07

19,900฿

04-08

19,900฿

05-09

19,900฿

06-10

19,900฿

07-11

19,900฿

08-12

20,900฿

09-13

22,900฿

10-14

24,900฿

11-15

24,900฿

12-16

24,900฿

13-17

22,900฿

14-18

20,900฿

15-19

19,900฿

16-20

19,900฿

17-21

19,900฿

18-22

19,900฿

19-23

19,900฿

20-24

19,900฿

21-25

19,900฿

22-26

19,900฿

23-27

19,900฿

24-28

19,900฿

25-29

20,900฿

26-30

20,900฿

27-01พ.ค.

20,900฿

28-02พ.ค.

20,900฿

29-03พ.ค.

20,900฿

30-04พ.ค.

พ.ค. 67

21,900฿

01-05

21,900฿

02-06

21,900฿

03-07

20,900฿

04-08

19,900฿

05-09

18,900฿

06-10

18,900฿

07-11

18,900฿

08-12

18,900฿

09-13

18,900฿

10-14

18,900฿

11-15

18,900฿

12-16

18,900฿

13-17

18,900฿

14-18

18,900฿

15-19

18,900฿

16-20

18,900฿

17-21

18,900฿

18-22

17,900฿

19-23

17,900฿

20-24

17,900฿

21-25

17,900฿

22-26

17,900฿

23-27

17,900฿

24-28

16,900฿

25-29

15,900฿

26-30

16,900฿

27-31

17,900฿

28-01มิ.ย.

18,900฿

29-02มิ.ย.

18,900฿

30-03มิ.ย.

18,900฿

31-04มิ.ย.

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

15 เม.ย. 67 - 19 เม.ย. 67

20,900

20,900

-

5,900

-

-

25

16 เม.ย. 67 - 20 เม.ย. 67

19,900

19,900

-

5,900

-

-

25

17 เม.ย. 67 - 21 เม.ย. 67

19,900

19,900

-

5,900

-

-

25

18 เม.ย. 67 - 22 เม.ย. 67

19,900

19,900

-

5,900

-

-

25

19 เม.ย. 67 - 23 เม.ย. 67

19,900

19,900

-

5,900

-

-

25

20 เม.ย. 67 - 24 เม.ย. 67

19,900

19,900

-

5,900

-

-

25

21 เม.ย. 67 - 25 เม.ย. 67

19,900

19,900

-

5,900

-

-

25

22 เม.ย. 67 - 26 เม.ย. 67

19,900

19,900

-

5,900

-

-

25

23 เม.ย. 67 - 27 เม.ย. 67

19,900

19,900

-

5,900

-

-

25

24 เม.ย. 67 - 28 เม.ย. 67

19,900

19,900

-

5,900

-

-

25

25 เม.ย. 67 - 29 เม.ย. 67

19,900

19,900

-

5,900

-

-

25

26 เม.ย. 67 - 30 เม.ย. 67

20,900

20,900

-

5,900

-

-

25

27 เม.ย. 67 - 01 พ.ค. 67

20,900

20,900

-

5,900

-

-

25

28 เม.ย. 67 - 02 พ.ค. 67

20,900

20,900

-

5,900

-

-

25

29 เม.ย. 67 - 03 พ.ค. 67

20,900

20,900

-

5,900

-

-

25

30 เม.ย. 67 - 04 พ.ค. 67

20,900

20,900

-

5,900

-

-

25

01 พ.ค. 67 - 05 พ.ค. 67

21,900

21,900

-

5,900

-

-

25

02 พ.ค. 67 - 06 พ.ค. 67

21,900

21,900

-

5,900

-

-

25

03 พ.ค. 67 - 07 พ.ค. 67

21,900

21,900

-

5,900

-

-

25

04 พ.ค. 67 - 08 พ.ค. 67

20,900

20,900

-

5,900

-

-

25

05 พ.ค. 67 - 09 พ.ค. 67

19,900

19,900

-

5,900

-

-

25

06 พ.ค. 67 - 10 พ.ค. 67

18,900

18,900

-

5,900

-

-

25

07 พ.ค. 67 - 11 พ.ค. 67

18,900

18,900

-

5,900

-

-

25

08 พ.ค. 67 - 12 พ.ค. 67

18,900

18,900

-

5,900

-

-

25

09 พ.ค. 67 - 13 พ.ค. 67

18,900

18,900

-

5,900

-

-

25

10 พ.ค. 67 - 14 พ.ค. 67

18,900

18,900

-

5,900

-

-

25

11 พ.ค. 67 - 15 พ.ค. 67

18,900

18,900

-

5,900

-

-

25

12 พ.ค. 67 - 16 พ.ค. 67

18,900

18,900

-

5,900

-

-

25

13 พ.ค. 67 - 17 พ.ค. 67

18,900

18,900

-

5,900

-

-

25

14 พ.ค. 67 - 18 พ.ค. 67

18,900

18,900

-

5,900

-

-

25

15 พ.ค. 67 - 19 พ.ค. 67

18,900

18,900

-

5,900

-

-

25

16 พ.ค. 67 - 20 พ.ค. 67

18,900

18,900

-

5,900

-

-

25

17 พ.ค. 67 - 21 พ.ค. 67

18,900

18,900

-

5,900

-

-

25

18 พ.ค. 67 - 22 พ.ค. 67

18,900

18,900

-

5,900

-

-

25

19 พ.ค. 67 - 23 พ.ค. 67

17,900

17,900

-

5,900

-

-

25

20 พ.ค. 67 - 24 พ.ค. 67

17,900

17,900

-

5,900

-

-

25

21 พ.ค. 67 - 25 พ.ค. 67

17,900

17,900

-

5,900

-

-

25

22 พ.ค. 67 - 26 พ.ค. 67

17,900

17,900

-

5,900

-

-

25

23 พ.ค. 67 - 27 พ.ค. 67

17,900

17,900

-

5,900

-

-

25

24 พ.ค. 67 - 28 พ.ค. 67

17,900

17,900

-

5,900

-

-

25

25 พ.ค. 67 - 29 พ.ค. 67

16,900

16,900

-

5,900

-

-

25

26 พ.ค. 67 - 30 พ.ค. 67

15,900

15,900

-

5,900

-

-

25

27 พ.ค. 67 - 31 พ.ค. 67

16,900

16,900

-

5,900

-

-

25

28 พ.ค. 67 - 01 มิ.ย. 67

17,900

17,900

-

5,900

-

-

25

29 พ.ค. 67 - 02 มิ.ย. 67

18,900

18,900

-

5,900

-

-

25

30 พ.ค. 67 - 03 มิ.ย. 67

18,900

18,900

-

5,900

-

-

25

31 พ.ค. 67 - 04 มิ.ย. 67

18,900

18,900

-

5,900

-

-

25

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน

Day : 2

หมู่บ้านวัฒนธรรมอึนพยอง | สวนป่าแห่งโซล Dior Café (ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม) | ทะเลสาบซอกชน

Day : 3

เอเวอร์แลนด์ธีมปาร์ค (ครึ่งวัน) (รวมค่าเข้าและบัตรเครื่องเล่นไม่จำกัด) วัดวาวูจองซา | ศูนย์เวชสำอาง | DUTY FREE

Day : 4

พระราชวังชางด๊อกกุง | ศูนย์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ถนนยออิโด (เทศกาลดอกพ็อดกดบาน) ศูนย์น้ำมันสนแดง | ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง

Day : 5

พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย ใส่ชุดฮันบก | ศูนย์แอเมทิสต์ | ฮงแดช้อปปิ้งสตรีท KOREAN SUPERMARKET

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว

     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด

             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน  
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
             -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน

          กรณีมีสลิปหลักฐานการโอน
             -  ส่งรูปสลิปการโอนเงินแจ้งทาง Line Official ของบริษัทไอดี @letourisme

             กรณีมีไม่มีหลักฐานการโอน
             -  จำนวนเงินที่ชำระ
             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน 
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
             - แจ้งช่องทางที่ทำรายการโอนเข้ามา เช่น โอนผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร, ผ่านโมบายแบงค์กิ้ง , ผ่านตู้ ATM เป็นต้น

จำนวนผู้เข้าชม 22 ครั้ง