เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

10.00 - 20.00 น.

เราช่วยคุณได้

@letourisme

Travel License : 11/11051

หน้าแรก

/

ทัวร์เกาหลี

/

ทัวร์เกาหลี SEOUL PLUS 5D3N BLOSSOM 5วัน 3คืน

ทัวร์เกาหลี SEOUL PLUS 5D3N BLOSSOM 5วัน 3คืน

ทัวร์เกาหลี SEOUL PLUS 5D3N BLOSSOM 5วัน 3คืน

เที่ยวเกาหลี 5วัน 3คืน SEOUL PLUS 5D3N BLOSSOM โวัดบงอึนซา ห้องสมุดStarfieldห้างCoex Mall เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเอง 2 วันครึ่ง ร้านรวมเครื่องสำอางค์ ช้อปปิ้งย่านอีแด Ewha Womans University ศูนย์โสม ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง โชว์รูมแสดงชุดเครื่องนอนSESA LIVING ที่พักย่านเมียงดง ทงแดมุน

รหัสทัวร์

KR_7C00109

ประเทศ

เกาหลี

กำหนดการเดินทาง

01 มี.ค. 67 - 30 มิ.ย. 67

จำนวนวัน

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

11,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Jeju Air

เม.ย. 67

16,999฿

01-05

17,999฿

02-06

18,999฿

03-07

18,999฿

04-08

16,999฿

05-09

16,499฿

06-10

16,499฿

07-11

16,999฿

08-12

17,999฿

09-13

18,999฿

10-14

19,999฿

11-15

20,999฿

12-16

19,999฿

13-17

18,999฿

14-18

16,999฿

15-19

15,999฿

16-20

14,999฿

17-21

14,999฿

18-22

14,999฿

19-23

14,999฿

20-24

13,999฿

21-25

13,999฿

22-26

14,499฿

23-27

14,999฿

24-28

14,999฿

25-29

14,999฿

26-30

14,999฿

27-01พ.ค.

14,499฿

28-02พ.ค.

14,499฿

29-03พ.ค.

14,999฿

30-04พ.ค.

พ.ค. 67

15,999฿

01-05

17,999฿

02-06

17,999฿

03-07

14,999฿

04-08

14,499฿

05-09

13,999฿

06-10

14,499฿

07-11

14,999฿

08-12

14,999฿

09-13

14,999฿

10-14

14,999฿

11-15

13,999฿

12-16

13,999฿

13-17

14,499฿

14-18

14,999฿

15-19

14,999฿

16-20

14,999฿

17-21

14,499฿

18-22

13,999฿

19-23

13,999฿

20-24

14,499฿

21-25

14,999฿

22-26

14,999฿

23-27

14,999฿

24-28

14,999฿

25-29

13,999฿

26-30

13,999฿

27-31

14,499฿

28-01มิ.ย.

14,999฿

29-02มิ.ย.

16,999฿

30-03มิ.ย.

16,499฿

31-04มิ.ย.

มิ.ย. 67

13,999฿

01-05

12,999฿

02-06

11,999฿

03-07

12,499฿

04-08

12,999฿

05-09

12,999฿

06-10

12,999฿

07-11

12,499฿

08-12

11,999฿

09-13

11,999฿

10-14

12,499฿

11-15

12,999฿

12-16

12,999฿

13-17

12,999฿

14-18

12,499฿

15-19

11,999฿

16-20

11,999฿

17-21

12,499฿

18-22

12,999฿

19-23

12,999฿

20-24

12,999฿

21-25

12,499฿

22-26

11,999฿

23-27

11,999฿

24-28

12,499฿

25-29

12,999฿

26-30

12,999฿

27-01ก.ค.

12,999฿

28-02ก.ค.

12,499฿

29-03ก.ค.

11,999฿

30-04ก.ค.

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

15 เม.ย. 67 - 19 เม.ย. 67

16,999

16,999

-

9,000

5,000

9,000

20

16 เม.ย. 67 - 20 เม.ย. 67

15,999

15,999

-

9,000

5,000

9,000

20

17 เม.ย. 67 - 21 เม.ย. 67

14,999

14,999

-

9,000

5,000

9,000

20

18 เม.ย. 67 - 22 เม.ย. 67

14,999

14,999

-

9,000

5,000

9,000

20

19 เม.ย. 67 - 23 เม.ย. 67

14,999

14,999

-

9,000

5,000

9,000

20

20 เม.ย. 67 - 24 เม.ย. 67

14,999

14,999

-

9,000

5,000

9,000

20

21 เม.ย. 67 - 25 เม.ย. 67

13,999

13,999

-

9,000

5,000

9,000

20

22 เม.ย. 67 - 26 เม.ย. 67

13,999

13,999

-

9,000

5,000

9,000

20

23 เม.ย. 67 - 27 เม.ย. 67

14,499

14,499

-

9,000

5,000

9,000

20

24 เม.ย. 67 - 28 เม.ย. 67

14,999

14,999

-

9,000

5,000

9,000

20

25 เม.ย. 67 - 29 เม.ย. 67

14,999

14,999

-

9,000

5,000

9,000

20

26 เม.ย. 67 - 30 เม.ย. 67

14,999

14,999

-

9,000

5,000

9,000

20

27 เม.ย. 67 - 01 พ.ค. 67

14,999

14,999

-

9,000

5,000

9,000

20

28 เม.ย. 67 - 02 พ.ค. 67

14,499

14,499

-

9,000

5,000

9,000

20

29 เม.ย. 67 - 03 พ.ค. 67

14,499

14,499

-

9,000

5,000

9,000

20

30 เม.ย. 67 - 04 พ.ค. 67

14,999

14,999

-

9,000

5,000

9,000

20

01 พ.ค. 67 - 05 พ.ค. 67

15,999

15,999

-

9,000

5,000

9,000

20

02 พ.ค. 67 - 06 พ.ค. 67

17,999

17,999

-

9,000

5,000

9,000

20

03 พ.ค. 67 - 07 พ.ค. 67

17,999

17,999

-

9,000

5,000

9,000

20

04 พ.ค. 67 - 08 พ.ค. 67

14,999

14,999

-

9,000

5,000

9,000

20

05 พ.ค. 67 - 09 พ.ค. 67

14,499

14,499

-

9,000

5,000

9,000

20

06 พ.ค. 67 - 10 พ.ค. 67

13,999

13,999

-

9,000

5,000

9,000

20

07 พ.ค. 67 - 11 พ.ค. 67

14,499

14,499

-

9,000

5,000

9,000

20

08 พ.ค. 67 - 12 พ.ค. 67

14,999

14,999

-

9,000

5,000

9,000

20

09 พ.ค. 67 - 13 พ.ค. 67

14,999

14,999

-

9,000

5,000

9,000

20

10 พ.ค. 67 - 14 พ.ค. 67

14,999

14,999

-

9,000

5,000

9,000

20

11 พ.ค. 67 - 15 พ.ค. 67

14,999

14,999

-

9,000

5,000

9,000

20

12 พ.ค. 67 - 16 พ.ค. 67

13,999

13,999

-

9,000

5,000

9,000

20

13 พ.ค. 67 - 17 พ.ค. 67

13,999

13,999

-

9,000

5,000

9,000

20

14 พ.ค. 67 - 18 พ.ค. 67

14,499

14,499

-

9,000

5,000

9,000

20

15 พ.ค. 67 - 19 พ.ค. 67

14,999

14,999

-

9,000

5,000

9,000

20

16 พ.ค. 67 - 20 พ.ค. 67

14,999

14,999

-

9,000

5,000

9,000

20

17 พ.ค. 67 - 21 พ.ค. 67

14,999

14,999

-

9,000

5,000

9,000

20

18 พ.ค. 67 - 22 พ.ค. 67

14,499

14,499

-

9,000

5,000

9,000

20

19 พ.ค. 67 - 23 พ.ค. 67

13,999

13,999

-

9,000

5,000

9,000

20

20 พ.ค. 67 - 24 พ.ค. 67

13,999

13,999

-

9,000

5,000

9,000

20

21 พ.ค. 67 - 25 พ.ค. 67

14,499

14,499

-

9,000

5,000

9,000

20

22 พ.ค. 67 - 26 พ.ค. 67

14,999

14,999

-

9,000

5,000

9,000

20

23 พ.ค. 67 - 27 พ.ค. 67

14,999

14,999

-

9,000

5,000

9,000

20

24 พ.ค. 67 - 28 พ.ค. 67

14,999

14,999

-

9,000

5,000

9,000

20

25 พ.ค. 67 - 29 พ.ค. 67

14,999

14,999

-

9,000

5,000

9,000

20

26 พ.ค. 67 - 30 พ.ค. 67

13,999

13,999

-

9,000

5,000

9,000

20

27 พ.ค. 67 - 31 พ.ค. 67

13,999

13,999

-

9,000

5,000

9,000

20

28 พ.ค. 67 - 01 มิ.ย. 67

14,499

14,499

-

9,000

5,000

9,000

20

29 พ.ค. 67 - 02 มิ.ย. 67

14,999

14,999

-

9,000

5,000

9,000

20

30 พ.ค. 67 - 03 มิ.ย. 67

16,999

16,999

-

9,000

5,000

9,000

20

31 พ.ค. 67 - 04 มิ.ย. 67

16,499

16,499

-

9,000

5,000

9,000

20

01 มิ.ย. 67 - 05 มิ.ย. 67

13,999

13,999

-

9,000

5,000

9,000

20

02 มิ.ย. 67 - 06 มิ.ย. 67

12,999

12,999

-

9,000

5,000

9,000

20

03 มิ.ย. 67 - 07 มิ.ย. 67

11,999

11,999

-

9,000

5,000

9,000

20

04 มิ.ย. 67 - 08 มิ.ย. 67

12,499

12,499

-

9,000

5,000

9,000

20

05 มิ.ย. 67 - 09 มิ.ย. 67

12,999

12,999

-

9,000

5,000

9,000

20

06 มิ.ย. 67 - 10 มิ.ย. 67

12,999

12,999

-

9,000

5,000

9,000

20

07 มิ.ย. 67 - 11 มิ.ย. 67

12,999

12,999

-

9,000

5,000

9,000

20

08 มิ.ย. 67 - 12 มิ.ย. 67

12,499

12,499

-

9,000

5,000

9,000

20

09 มิ.ย. 67 - 13 มิ.ย. 67

11,999

11,999

-

9,000

5,000

9,000

20

10 มิ.ย. 67 - 14 มิ.ย. 67

11,999

11,999

-

9,000

5,000

9,000

20

11 มิ.ย. 67 - 15 มิ.ย. 67

12,499

12,499

-

9,000

5,000

9,000

20

12 มิ.ย. 67 - 16 มิ.ย. 67

12,999

12,999

-

9,000

5,000

9,000

20

13 มิ.ย. 67 - 17 มิ.ย. 67

12,999

12,999

-

9,000

5,000

9,000

20

14 มิ.ย. 67 - 18 มิ.ย. 67

12,999

12,999

-

9,000

5,000

9,000

20

15 มิ.ย. 67 - 19 มิ.ย. 67

12,499

12,499

-

9,000

5,000

9,000

20

16 มิ.ย. 67 - 20 มิ.ย. 67

11,999

11,999

-

9,000

5,000

9,000

20

17 มิ.ย. 67 - 21 มิ.ย. 67

11,999

11,999

-

9,000

5,000

9,000

20

18 มิ.ย. 67 - 22 มิ.ย. 67

12,499

12,499

-

9,000

5,000

9,000

20

19 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67

12,999

12,999

-

9,000

5,000

9,000

20

20 มิ.ย. 67 - 24 มิ.ย. 67

12,999

12,999

-

9,000

5,000

9,000

20

21 มิ.ย. 67 - 25 มิ.ย. 67

12,999

12,999

-

9,000

5,000

9,000

20

22 มิ.ย. 67 - 26 มิ.ย. 67

12,499

12,499

-

9,000

5,000

9,000

20

23 มิ.ย. 67 - 27 มิ.ย. 67

11,999

11,999

-

9,000

5,000

9,000

20

24 มิ.ย. 67 - 28 มิ.ย. 67

11,999

11,999

-

9,000

5,000

9,000

20

25 มิ.ย. 67 - 29 มิ.ย. 67

12,499

12,499

-

9,000

5,000

9,000

20

26 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67

12,999

12,999

-

9,000

5,000

9,000

20

27 มิ.ย. 67 - 01 ก.ค. 67

12,999

12,999

-

9,000

5,000

9,000

20

28 มิ.ย. 67 - 02 ก.ค. 67

12,999

12,999

-

9,000

5,000

9,000

20

29 มิ.ย. 67 - 03 ก.ค. 67

12,499

12,499

-

9,000

5,000

9,000

20

30 มิ.ย. 67 - 04 ก.ค. 67

11,999

11,999

-

9,000

5,000

9,000

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ

Day : 2

วัดบงอึนซา - ห้องสมุดStarfieldห้างCoex Mall - เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเอง

Day : 3

เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเองเต็มวัน (SEOUL CITY SELF TOUR)

Day : 4

เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเองเต็มวัน (SEOUL CITY SELF TOUR)

Day : 5

เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเอง (ครึ่งวันเช้า) - ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ - ช้อปปิ้งย่านอีแด ศูนย์โสม -ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - โชว์รูมแสดงชุดเครื่องนอนSESA LIVING

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว

     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด

             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน  
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
             -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน

          กรณีมีสลิปหลักฐานการโอน
             -  ส่งรูปสลิปการโอนเงินแจ้งทาง Line Official ของบริษัทไอดี @letourisme

             กรณีมีไม่มีหลักฐานการโอน
             -  จำนวนเงินที่ชำระ
             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน 
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
             - แจ้งช่องทางที่ทำรายการโอนเข้ามา เช่น โอนผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร, ผ่านโมบายแบงค์กิ้ง , ผ่านตู้ ATM เป็นต้น

จำนวนผู้เข้าชม 22 ครั้ง