เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

10.00 - 20.00 น.

เราช่วยคุณได้

@letourisme

Travel License : 11/11051

หน้าแรก

/

ทัวร์จีน

/

ทัวร์จีน มหัศจรรย์ เฉิงตู ตันปา ฉางผิง ภูเขาสี่ดรุณี ภูเขาหิมะวาวู่ 6วัน 5คืน

ทัวร์จีน มหัศจรรย์ เฉิงตู ตันปา ฉางผิง ภูเขาสี่ดรุณี ภูเขาหิมะวาวู่ 6วัน 5คืน

ทัวร์จีน มหัศจรรย์ เฉิงตู ตันปา ฉางผิง ภูเขาสี่ดรุณี ภูเขาหิมะวาวู่ 6วัน 5คืน

เที่ยว 2 ภูเขาหิมะ หมู่บ้านทิเบตในหุบเขา ภูเขาสี่ดรุณี ซื่อกู่เหนียงซาน สี่สาวแห่งมณฑลเสฉวน ภูเขาโต๊ะที่ใหญ่ที่สุดในโลก ภูเขาหิมะวาวู่

รหัสทัวร์

CN_VZ00058

ประเทศ

จีน

กำหนดการเดินทาง

31 ม.ค. 67 - 04 พ.ค. 67

จำนวนวัน

6วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

21,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Vietjet Air

เม.ย. 67

23,999฿

04-09

25,999฿

12-17

25,999฿

13-18

22,999฿

23-28

พ.ค. 67

21,999฿

04-09

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

23 เม.ย. 67 - 28 เม.ย. 67

22,999

22,999

22,999

5,000

6,000

17,999

25

04 พ.ค. 67 - 09 พ.ค. 67

21,999

21,999

21,999

5,000

6,000

16,999

25

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่

Day : 2

เมืองเฉินตู • เมืองตูเจียงเอี้ยน • ร้านหนังสือจงซูเก๋อ • จัตุรัสหย่างเทียนวู • รูปปั้นแพนด้าเซลฟี่ • เขตอุทยานฉางผิง

Day : 3

อุทยานแห่งชาติฉางผิง • ภูเขาสี่ดรุณี (ซื่อกูเหนี่ยงซาน) • หุบเขาซวงเฉียวโกว • เมืองตันปา

Day : 4

เมืองตันปา • ป้อมปราการเตียวโหลว • หมู่บ้านทิเบตเจียจู • สะพานซ่อหลูติ้ง • เขตอุทยานภูเขาวาวู่

Day : 5

อุทยานภูเขาวาวู่ • ภูเขาหิมะวาวู่ • เมืองเจี๋ยเจียง

Day : 6

เมืองเฉิงตู • ร้านยางพารา • ถนนไท่กู๋หลี • วัดต้าฉือ • ถนนโบราณจินหลี่ • ถนนคนเดินชุนซี่ลู่ • หมีแพนด้ายักษ์ปีนตึก IFS • สนามบินสุวรรณภูมิ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว

     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด

             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน  
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
             -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน

          กรณีมีสลิปหลักฐานการโอน
             -  ส่งรูปสลิปการโอนเงินแจ้งทาง Line Official ของบริษัทไอดี @letourisme

             กรณีมีไม่มีหลักฐานการโอน
             -  จำนวนเงินที่ชำระ
             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน 
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
             - แจ้งช่องทางที่ทำรายการโอนเข้ามา เช่น โอนผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร, ผ่านโมบายแบงค์กิ้ง , ผ่านตู้ ATM เป็นต้น

จำนวนผู้เข้าชม 15 ครั้ง