เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

10.00 - 20.00 น.

เราช่วยคุณได้

@letourisme

Travel License : 11/11051

หน้าแรก

/

ทัวร์โปรตุเกส

/

ทัวร์โปรตุเกส สเปน เยือนมรดกโลก นั่งรถไฟด่วน และ ชมปลาโลมา 10วัน 7คืน

ทัวร์โปรตุเกส สเปน เยือนมรดกโลก นั่งรถไฟด่วน และ ชมปลาโลมา 10วัน 7คืน

ทัวร์โปรตุเกส สเปน เยือนมรดกโลก นั่งรถไฟด่วน และ ชมปลาโลมา 10วัน 7คืน

นั่งรถไฟความเร็วสูงจากกรุงมาดริดสู่บาร์เซโลน่า เข้าชมพระราชวังเปนา 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโปรตุเกส ชมความงามของโบสถ์ซากราดา แฟมิเลีย ชมระบำศลามิงโก้ การแสดงพื้นเมืองอันโด่งดังของสเปน พิเศษเมนู หมูหันสเปนและข้าวผัดสเปน

รหัสทัวร์

PT_EY00001

ประเทศ

โปรตุเกส

กำหนดการเดินทาง

10 ก.พ. 67 - 01 มิ.ย. 67

จำนวนวัน

10วัน 7คืน

ราคาเริ่มต้น

102,990บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Etihad Airways

เม.ย. 67

109,990฿

27-06พ.ค.

พ.ค. 67

109,990฿

04-13

102,990฿

18-27

มิ.ย. 67

109,990฿

01-10

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

27 เม.ย. 67 - 06 พ.ค. 67

109,990

-

-

19,900

-

-

26

04 พ.ค. 67 - 13 พ.ค. 67

109,990

-

-

19,900

-

-

26

18 พ.ค. 67 - 27 พ.ค. 67

102,990

-

-

19,900

-

-

26

01 มิ.ย. 67 - 10 มิ.ย. 67

109,990

-

-

16,900

-

-

26

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพ ฯ – อาบูดาบี

Day : 2

อาบูดาบี – ลิสบอน – แหลมโรกา - ซินทรา – เข้าชมพระราชวังเปนา

Day : 3

ลิสบอน - เข้าชมมหาวิหารเจอโร นิโม – หอคอยเบเลม – ฟารู

Day : 4

ฟารู - ล่องเรือชมปลาโลมา - เซบีย่า

Day : 5

เซบีย่า – กอร์โดบา – มาดริด - ห้างเอล กอร์เตอิงเกิลส์

Day : 6

มาดริด – โทเลโด – เข้าชมมหาวิหารแห่งโทเลโด - เข้าชมพระราชวังหลวง - ชมระบำฟลามิงโก

Day : 7

มาดริด – นั่งรถไฟด่วน – บาร์เซโลน่า - สนามฟุตบอลสโมสรบาร์เซโลน่า - ถนน ลา รัมบลาส

Day : 8

บาร์เซโลน่า - เข้าชมโบสถ์ซากราดา แฟมิเลีย - เข้าชมสวนปาร์ค กูเอล - Outlet

Day : 9

บาร์เซโลน่า - สนามบิน - อาบูดาบี

Day : 10

กรุงเทพฯ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว

     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด

             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน  
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
             -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน

          กรณีมีสลิปหลักฐานการโอน
             -  ส่งรูปสลิปการโอนเงินแจ้งทาง Line Official ของบริษัทไอดี @letourisme

             กรณีมีไม่มีหลักฐานการโอน
             -  จำนวนเงินที่ชำระ
             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน 
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
             - แจ้งช่องทางที่ทำรายการโอนเข้ามา เช่น โอนผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร, ผ่านโมบายแบงค์กิ้ง , ผ่านตู้ ATM เป็นต้น

จำนวนผู้เข้าชม 18 ครั้ง